Pro dárce a sponzory

Informace pro dárce a sponzory

PROČ NÁM POMÁHAT?

PŘÍNOSY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM:

Přestože si náš dětský tábornický klub T.K. Poutníci Praha snaží získávat finanční prostředky na svou celoroční činnost a akce klubu samofinancováním, je závislý na získávání finančních zdrojů z grantů a od sponzorů a dárců.

 • dobrá investice do značky a zároveň možnost pomoci dobré věci
 • tvorba zázemí pro dlouhodobé fungovní firmy ve společnosti
 • odlišení od konkurence
 • posílení loajality zákazníků a vlastních zaměstnanců

CO VÁM PŘINESE SPOLUPRÁCE S NÁMI?

 • příležitost ovlivnit stav věcí ve společnosti, zejména rozvoj vědomostí a dovedností dětí a prohloubení jejich vztahu k přírodě a tím ovlivňovat jejich další směřování v životě
 • umožníte lidem začlenit se do společnosti a dále pozitivně ovlivňovat lidi ve svém okolí a zároveň zkvalitnit jejich pracovní i soukromý život
 • možnost podporovat zavedenou, stále se rozvíjející a fungující organizaci s netradiční a atraktivní činností
 • budete uvedeni ve výročční zprávě klubu a na našich webových stránkách v seznamu dárců a sponzorů

JAKÝCH PROJEKTŮ A AKCÍ NAŠEHO SDRUŽENÍ SE MŮŽETE STÁT SPONZOREM ČI DÁRCEM?

Můžete se stát generálním partnerem naší organizační jednotky sdružení nebo se můžete stát sponzorem některho z následujících projektů nebo můžete věnvat Váš dar našemu sdružení jako celku. Darujete-li nám věcný dar nebo službu v jakékoli výši, vystavíme Vám darovací smouvu.

PROJEKTY, JICHŽ SE MŮŽETE STÁT SPONZOREM ČI DÁRCEM:

 • letní tábor
 • tábornická škola
 • zimní tábor
 • pořízení materiálně technického vybavení

NEJVÍCE NÁM SCHÁZÍ PRO NAŠE PROJEKTY A CELOROČNÍ ČINNOST:

 • materiální vybavení a metodický materiál (tý-pí, stany, projektor, flipchart, magnetická tabule, interaktivní tabule, motorová pila, luky a šípy, kontrabas, kytara, PB osvětlovací tělesa a další)
 • finanční prostředky na provozní náklay (klubovna, táborová záladna, odměny lektorům apod.)
 • fiannční prostředky na vzdělávání členů týmu vedoucích a získávání vyšších kompetencí v oblasti práce s dětmi a mládeží

ROZDÍL MEZI DAREM A SPONZORSKÝM PŘÍSPĚVKEM:

DÁRCOVSTVÍ

Bezplatný převod majetku na základě darovací smlouvy, vždy bez protiplnění, zdarma.

Je-li dárcem fyzická osoba/podnikatel:

 • odečet hodnoty daru ze základu pro výpoečet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2% základu daně nebo činí alespoň 1.000,-Kč

Je-li dárcem právnická osoba:

 • odečet hodnoty daru ze základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,-Kč, maximlálně však do 5% základu daně
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SPONZORSTVÍ

Příspěvek posyktnutý s cílem podporovat:

 • výrobu či prodej zboží
 • poskytování služeb
 • jiné výkony sponzora

Vždy vyžaduje protiplnění z pohledu sponzora:

 • náklady jsou daňově uznatelné a lze je zahrnout do základu daně
 • sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši

Pro více informací neváhejte, prosím, kontaktovat člena vedení klubu:

Lucie Hovorková

 • zástupce veducího organizační jednotky sdružení
 • koordinátor Public relations
 • ekonom
 • hospodář klubu

mobil: 737 485 893

e-mail: info@putnicipraha.cz